วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

เพลงที่แสดงถึงความรักและความสนุก

การที่เราจะรักใครสักคนควรรักที่เขาเป็นตัวเขาอย่างแท่จริง

เพลงเศร้าสอนข้อคิด

ดิฉันเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังแล้วจะทำให้ตระหนักถึงเรื่องของวันพรุ้งนี้ไม่มีอยู่จริง